SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

C-MODUL je úspěšná firma. A nejen to. Umíme se nejen úspěšně prosadit na trhu v ostré konkurenci díky mimořádným schopnostem a nasazení svých pracovníků, ale známe i svoji zodpovědnost vůči společnosti. Proto podporujeme školství, vědu, kulturu a sport.

Nejsilněji ale vnímáme svoji zodpovědnost vůči lidem, kteří neměli takové štěstí, aby mohli realizovat všechny své sny a musí v životě překonávat velké překážky. Chceme pomoci, pomáháme a budeme i nadále pomáhat handicapovaným, jejichž úspěchy nemají ocenění na trhu a přesto si zaslouží náš veliký obdiv a úctu.

Mezi námi žijí lidé, pro které je jeden krok stejně obtížný, jako vyřešit složitý úkol nebo namalovat krásný obraz. Jejich cíle jsou jen zdánlivě neporovnatelné s našimi, jejich světy jsou jenom zdánlivě paralelní s našimi. Naše světy můžeme propojit a cíle protnout. Ocenění kvality našich výrobků a služeb našimi zákazníky nám dává schopnost pomáhat ostatním a my tento potenciál přetavujeme do opravdových kroků. Radost z pomoci a z úsměvu obdarovaného nás zpětně obohacuje a pomáhá nám být lepšími lidmi.

"10.7.2010 C-MODUL poskytl sponsorský dar občanskému sdružení Vervia na zakoupení rehabilitačního přístroje Motren."

Rehabilitační přístroj Motren duo 3

je určen k oddělenému procvičování dolních a horních končetin vsedě nebo vleže, pro pohybově postižené děti od tří let do dospělosti (např. mozková mrtvice, příčné ochrnutí, paraplegie, svalová dystrofie...). Přístroj s elektromotorem pohybuje horními i dolními končetinami, umožňuje jejich prokrvování. Pacientům pomáhá uvolnit zatuhlé svalstvo a udržovat jejich hybnost. Více informací

Občanské sdružení VerVia

se snaží od roku 2009 pomáhat rodičům a dětem s tělesnými, smyslovými či osobnostními handicapy. Cílem sdružení je vybudovat Rodinné centrum Filip, které bude zajišťovat rodinám s postiženými dětmi komplexní potřebnou pomoc formou specifických služeb, vzdělávání, rehabilitace a poradenství. www.vervia.cz